สถิติผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม อายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2560, 2561, 2562, 2563

ภาพรวมเนื้อหา

สถิติผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

สถิติผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

ทั่วประเทศ

ปีพ.ศ.จำนวนผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
อายุ 60 ปีขึ้นไป1
จำนวนผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า2
2560231,638 คน8,347 คน
2561203,733 คน7,885 คน
2562226,923 คน8,825 คน
2563210,668 คน8,293 คน
ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
Image by Freepik

เฉพาะกรุงเทพฯ

ปีพ.ศ.จำนวนผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
อายุ 60 ปีขึ้นไป1
จำนวนผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า2
256016,206 คน1,618 คน
256113,987 คน1,303 คน
256220,278 คน1,455 คน
256321,202 คน1,344 คน
ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ
  1. จำนวนผู้ป่วย สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม และได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (knee replacement : 8154), ((pdx = M170 ,M171, M179) and (Procedure = 8154) and age = 60-124))
  2. จำนวนผู้ป่วย สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในช่วงเวลาเดียวกัน, (pdx =M170, M171, M179) and age = 60-124
Experts

Experts

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง การดูแลผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัย สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกในทุกๆช่วงอายุ

Search